wlodzimierz_marcinski

Włodzimierz Marciński

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Lider cyfryzacji od 26 czerwca 2012, pełnomocnik ministra administracji i cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji od 24 stycznia 2012, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA, od lipca 2004 do października 2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Od 1972 roku specjalizuje się w zastosowaniach administracyjnych informatyki. Był autorem oprogramowania narzędziowego dla produkowanego w Polsce sprzętu komputerowego oraz wielu wdrożonych, użytkowych systemów informatycznych. Od roku 1998 był I radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odpowiedzialnym za tematykę telekomunikacji, społeczeństwa informacyjnego oraz technologii teleinformatycznych. Obowiązki te dzielił ze sprawowaną jednocześnie funkcją dyrektora Biura Informatyki MSZ. Jest przedstawicielem Polski w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej ds. telekomunikacji, usług społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznej komunikacji. Od 2002 roku jest członkiem grupy ekspertów ds. teleinformatyki Rady Europy. 17 maja 2012 roku został nagrodzony środowiskową nagrodą Info Star za popularyzację zagadnień informatyki.

Prelegent przeprowadzi: