victoria bondar2

Victoria Bondar

Ukrainian Philanthropic Marketplace (Ukraina)

Victoria Bondar kieruje obszarem marketingu i CSR największej ukraińskiej internetowej platformy fundraisingowej: Ukrainian Philathropic Marketplace. Wcześniej pracowała na stanowisku specjalisty ds. marketingu i PR w UMH, wiodącym holdingu mediowym na Ukrainie. Jest  konsultantką i mentorką startupów oraz projektów społecznych, prowadzonych przez studentów.