Tomek_Napierkowski-150x150

Tomasz Napiórkowski

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Społeczeństwo Informacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Naczelnik Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego MAC.

Prelegent przeprowadzi: