sebastian depta

Sebastian Depta

Fundacja Widzialni

Absolwent Politechniki w Częstochowie, uczestnik I edycji studiów podyplomowych Włączenie Cyfrowe i Społeczne na Uniwersytecie Śląskim. Konsultant ds. dostępności Fundacji Widzialni. Jako osoba słabowidząca testuje zgodność serwisów www z WCAG 2.0 oraz ich użyteczność dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Redaktor i koordynator wsparcia technicznego serwisu Polskiej Akademii Dostępności.

Prelegent przeprowadzi: