Roman Dmowski

Roman Dmowski

Wiceminister Administracji i Cyfryzacji

Podsekretarz stanu, odpowiada za e-administrację i sprawy społeczeństwa cyfrowego. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od lat zajmuje się wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy działania państwa z korzyścią dla obywateli. Od 2012 r. jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiadał za funkcjonowanie rejestrów państwowych. Wcześniej był dyrektorem Pionu ds. Informatyki i Telekomunikacji w Centrum Usług Wspólnych w Kancelarii Premiera. Ur. 1969 r. Pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od stycznia 2012 do marca 2013 r.  Sprawował tam nadzór nad obszarami związanych z systemami PESEL, CEPiK, sieć teleinformatyczna OST112, pl.ID i sieć łączności radiowej (TETRA). Od maja 2008 do stycznia 2012 r. był dyrektorem Pionu ds. Informatyki i Telekomunikacji Centrum Usług Wspólnych, gdzie m.in.  sprawował nadzór nad wdrożeniami: systemu obiegu dokumentów, systemu finansowo-księgowego. W latach 2004-8 pracował w Radiu Gdańsk SA. Był tam m.in. zastępcą głównego inżyniera i głównym informatykiem. Stworzył system edycji i emisji dźwięku dla rozgłośni, nadzorował postępowania przetargowe.

Prelegent przeprowadzi: