Jasinski1

Radosław Jasiński

Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Dyrektor Programowy  w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności gdzie tworzy i nadzoruje realizacje programów w obszarach edukacji, wolontariatu, wsparcia NGO oraz nowych technologii. Jest absolwentem: wydziału prawa KUL, programu MBA – na Międzynarodowej Szkole Zarządzania im. L. Koźmińskiego, studiów podyplomowych Integracja Europejska  oraz  CSR. Był stypendystą The Johns Hopkins University. Związany z  trzecim sektorem od ponad 20 lat (m.in. twórca Fundacji OIC Poland, organizator związkowego biura pracy w NSZZ Solidarność, inicjator i członek Rady Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich). Równolegle posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla biznesu (m.in. zasiadał o organach spółek handlowych w tym dużych korporacji). Szczególnie bliskie są mu przedsięwzięcia realizowane na rzecz społeczności lokalnych i we współpracy biznesu z NGO. Pomysłodawca Programu Nowe Technologie lokalnie i Sektora 3.0.

Prelegent przeprowadzi: