Junseok Hwang

prof. Junseok Hwang

Wykładowca Seoul National University (Korea Południowa)

Od 12 lat pracuje na Narodowym Uniwersytecie w Seulu. Zajmuje się analizą światowych trendów w zastosowaniu ICT. Jest autorem serii książek „Digitalogy”. Kieruje inicjatywą „International IT Policy Program”. W ramach ITPP prof. Hwang przeszkolił dotychczas przeszło 100 urzędników z ponad 40 krajów. Jest twórcą instytutu badawczego Smart Technology Information Contents and Knowledge, którego misją jest badanie wpływu nowych technologii na zmiany społeczne.

Prelegent przeprowadzi: