005 - Basia Dylus

Barbara Dyluś

Microsoft

Barbara Dyluś

Od 2008 r. koordynuje programy społecznego zaangażowania realizowane przez polski oddział firmy Microsoft (w tym programy grantowe oraz programy wsparcia technologicznego dla organizacji non-profit). Jest organizatorką cyklu konferencji NGO Connection Day (osiem zrealizowanych edycji) oraz pierwszej polskiej edycji YouthSpark Live event.  Współpracuje w ramach wielu projektów z organizacjami pozarządowymi i ludźmi trzeciego sektora – wraz z nimi stawia mocny polski akcent w globalnych inicjatywach takich jak Unlimited Potential (wcześniej) czy YouthSpark (obecnie).

Prelegent przeprowadzi: