Michal jeska

Michał Jeska

Fundacja Highlight/inaczej

Michał Jeska

Ekspert w dziedzinie grywalizacji, trener, popularyzator grywalizacji i projektant gier. Viceprezes Fundacji Highlight/inaczej, która wdraża i bada wykorzystanie grywalizacji w projektach społecznych. Miłośnik gier.

Prelegent przeprowadzi: