Michał Boni

Michał Boni

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2013. Działacz „Solidarności” od 1980 r., od 1989 r. członek władz krajowych „Solidarności”. Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Do 2007 r. doradca PKPP Lewiatan. Od stycznia 2008 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest jednym z autorów programu „Solidarność pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50.- tym roku życia w powrocie na rynek pracy. 15.01.2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od 2008 r. był Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonał analiz i oceny społeczno-ekonomicznej kraju oraz brał udział w opracowaniu planów strategicznych rządu. Wśród jednych z najważniejszych dokumentów są: „Raport o Kapitale Intelektualnym Polski”, „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”, „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” oraz „Młodzi 2011”.

Prelegent przeprowadzi: