Marek_Kosycarz_6

Marek Kosycarz

Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej Microsoft

Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej, jest absolwentem wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.W Microsoft odpowiada za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i public affairs oraz relacje z partnerami społecznymi. Przed dołączeniem do polskiego zespołu Microsoft był dyrektorem ds. marek w agencji public relations Burson-Marsteller, członkiem zarządu agencji marketingu bezpośredniego Wunderman (grupa Young&Rubicam) oraz dyrektorem ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych w British-American Tobacco gdzie odpowiadał za relacje z administracją rządową i lobbying, dialog z interesariuszami zgodny ze standardem AA1000 /GRI oraz pełnił funkcję rzecznika prasowego. Jest członkiem BCC. Wykładowca CSR w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego.