L.Kicinka

Lucyna Kicińska

Fundacja Dzieci Niczyje

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW na specjalności wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy; Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w świadczeniu pomocy telefonicznej i online. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa online. Od 2009 r. związana z FDN, gdzie koordynuje działania Programu Pomocy Telefonicznej. Międzynarodowy ekspert ds. pomocy telefonicznej i online dzieciom i młodzieży.

Prelegent przeprowadzi: