zdjecie_LKucz

Lidia Kuczmierowska

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

Lidia Kuczmierowska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej oraz MBA na Akademii Koźmińskiego. Pracowała jako inżynier przy budowie dróg i mostów. Na początku lat 90. trafiła do sektora pozarządowego. Po ukończeniu dwuletniego kursu trenerskiego prowadzonego przez amerykańskich konsultantów rozpoczęła działalność szkoleniową. Szkoliła pracowników NGO, jednostek samorządowych oraz MŚP w Polsce, Chorwacji, Ukrainie, Białorusi i w Kosowie. Pełniła funkcję dyrektora Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, była dyrektorem programów krajowych Fundacji Batorego, zarządzała spółką z branży IT. Obecnie pracuje dla Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich oraz jako trener i konsultant w ramach własnej firmy.

Prelegent przeprowadzi: