Jasiewicz4

dr Justyna Jasiewicz

Uniwersytet Warszawski, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Koordynuje badania w Centrum Cyfrowym. Jako adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się problematyką kompetencji informacyjnych młodzieży, społecznymi konsekwencjami korzystania z Internetu oraz przemianami mediów masowych w perspektywie rozwoju ICT. Jest autorką publikacji „Kompetencje informacyjne młodzieży” (Warszawa, 2012) oraz współautorką pracy „Informacja zdrowotna. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników” (Warszawa 2013). Jest członkinią licznych zespołów badawczych, w tym projektów „MEDIA_STYCZNI”, „Kompetencje medialne i informacyjne Polaków” i „E-urząd-Biblioteka-Obywatel”. Wspiera biblioteki publiczne i pedagogiczne w wykorzystaniu nowych technologii w pracy z młodymi użytkownikami, jest też ekspertką Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Orange i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Prelegent przeprowadzi: