Dimitri Podoliev

Dmitri Podoliev

IHUB (Ukraina)

Ukończył studia na Uniwersytecie Cambridge. Studiował także w Massachusetts Institute of Technology, MIT Sloan School of Management oraz na Helsińskim Uniwersytecie Technicznym. Interesuje się przedsiębiorczością, nowymi technologiami oraz rozwojem społeczno-gospodarczym Ukrainy i całej Europy Wschodniej.
Wcześniej Dimitri Podoliev był kierownikiem ds. inwestycji oraz dyrektorem rynku ukraińskiego w Alpcot Capital Management, brytyjskiej firmie inwestycyjnej, której działalność skupia się na wschodzących rynkach Europy Wschodniej. Od 2013 jest przedstawicielem na zasadach pro bono ukraińskiego sektora prywatnego w kontaktach z Bankiem Światowym. Od 2014 r. Dimitri Podoliev jest również doradcą pro bono Sekretarza Generalnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności Ukrainy w sprawach bezpieczeństwa narodowego w zakresie bezpieczeństwa informacji i łączności.