Azadi

Azadi Sheridan

Blackbaud, Productle.com (Wielka Brytania)

Azadi Sheridan

Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie wdrażania ICT w sektorze non-profit. Swoją przygodę z organizacjami pozarządowymi rozpoczął od zbierania funduszy.  Następnie przez siedem lat był konsultantem Blackbaud Inc, który oferuje wsparcie technologiczne dla trzeciego sektora. Przez dziesięć lat był woluntariuszem Institute of Fundraising Technology Group w Wielkiej Brytanii. Ostatnio odpowiadał za rozwój produktów eTapestry i The Raiser’s Edge – dwóch najczęściej stosowanych na świecie systemów pozyskiwania środków. Od 2015 roku zarządza własną firmą Productle.com zajmującą się budowaniem strategii wykorzystywania technologii.

Prelegent przeprowadzi: