Andrzej Grzybowski

Andrzej Grzybowski

Intel

Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego Intel Technology Poland, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Z edukacją związany od kilkunastu lat, jako nauczyciel, wykładowca, trener, administrator szkolnych sieci komputerowych oraz koordynator samorządowego projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@. Prowadzi badania naukowe na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na efektywność kształcenia.

Prelegent przeprowadzi: