A.Nawarenko

Agnieszka Nawarenko

Fundacja Dzieci Niczyje

Od 2007 roku związana z Fundacją Dzieci Niczyje. Obecnie pełni funkcję koordynatora Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Jest psychoterapeutą w procesie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Doświadczenie w pracy na polu profilaktyki społecznej uzyskała dzięki stażom w Fundacji D.O.M., Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II, a także w Fundacji Dzieci Niczyje. Zrealizowała szereg szkoleń dla profesjonalistów (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, pracownicy opieki społecznej, policjanci, prokuratorzy) w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Jest autorem i współautorem scenariuszy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Prelegent przeprowadzi: